Username :
Password :

 หนังสือขอให้ตรวจสอบ การเลือกตั้งคณะกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
คลิ๊กดู หนังสือ 1/3
คลิ๊กดู หนังสือ 2/3
คลิ๊กดู หนังสือ 3/3
ใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียนกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
ประชุมใหญ่ uni global union ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556
ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ชั้น 2 อาคารห้องพยาบาล)
 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ชั้น 2 อาคารห้องพยาบาล

  อุ้ม !! กันตลอด เมื่อเกิดความเสียหาย สมควรให้ อสมท รับผิดชอบหรือ???
ตามที่ปรากฏกรณีบอร์ด อสมท มีมติเลิกจ้าง นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท โดยให้เหตุผลว่า บริหารไม่มีประสิทธิภาพ และหากทิ้งไว้ จะเกิดความเสียหายกับ อสมท แต่ไม่มีการชี้แจงกับข้อกล่าวหาอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ ในกรณีมีการตั้งกรรมการสอบการปฏิบัติหน้าที่ และ จากนี้ไป จะมีการดำเนินการตามกฎหมายด้วยการเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยกว่า 2 ล้านบาท นั้น ครั้ง ...


  ตามที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินเดือนจากระบบขั้นมาใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ในปีนี้นั้นยังคงมีการดำเนินการในหลายขั้นตอนที่การดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้นจากข้อตกลงในการเจราจาระหว่างสหภาพฯและฝ่ายบริหารซึ...
วันที่ : 2014-07-04 ความคิดเห็น(0) อ่านต่อ...
 สวัสดีเดือนปีใหม่ไทยมายังสมาชิกและเพื่อนๆอสมททุกท่าน ขออวยพรให้สงกรานต์ปีนี้มีแต่ความสุขความเจริญกันถ้วนหน้า หลังจากจะได้หยุดยาวกันอย่างจุใจในเดือนเมษายนนี้แล้ว ก็ขอให้เปิดใจกว้าง ละวางความขัดแย้ง ...
วันที่ : 2013-04-09 ความคิดเห็น(0) อ่านต่อ...
 โอกาสการทำงานส่วนรวมที่สูญเสีย..ใครจะเสนอตัวรับผิดชอบ???

ผ่านมาแล้ว 2 เดือนกับการเลือกตั้งกรรมการสหภาพชุดใหม่ แต่ถึงขณะนี้สหภาพชุดเก่า ก็ยังไม่สามารถส่งไม้ต่อให้สหภาพชุดใหม่ได้ อันเนื่องมาจากการ...
วันที่ : 2013-01-15 ความคิดเห็น(0) อ่านต่อ...
 หลังจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ชุดที่ 8 ผลปรากฎว่า มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ตามข้อบังคับ 15 คน ดังนี้
...
วันที่ : 2012-12-13 ความคิดเห็น(0) อ่านต่อ...
  คงทราบข่าวกันถ้วนหน้าแล้วกับเรื่องเงินรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่จะได้เงินประจำปี 55 คนละ 40,000 บาท และ ลูกจ้างรายวัน คนละ 8,500 บาท แม้ตัวเลขจะล...
วันที่ : 2012-08-20 ความคิดเห็น(2) อ่านต่อ...
*************ดูทั้งหมด*************
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ประกาศรับสมัครกรรมการสหภาพฯแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ท่าน
ประกาศ
กำหนดจัดการเลือกตั้ง
กรรมการสหภาพแรงงานฯ บมจ.อสมท แทนตำแหน่งที่ว่าง

เนื่องจากมีกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท 2 ท่าน พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท สหภาพฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงดังนี้

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสหภาพฯ วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง วันที่ 2 มิถุนายน 2557
จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า (สำหรับสมาชิกส่วนภูมิภาค)
วันที่ 2-17 มิถุนายน 2557 จัดการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานฯ
วันที่ 18 มิถุนายน 2557

ทั้งนี้สมาชิกสหภาพฯ ประเภทสามัญที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ โปรดยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรแสดงตนการเป็นพนักงาน บมจ.อสมท ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานฯ ชั้น 11 อาคารเอนกประสงค์ หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงสหภาพแรงงานฯ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2557

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
16 พฤษภาคม 2557

 
วันที่ : 2014-05-15
***************
เชิญประชุมใหญ่สามัญฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการสหภาพฯ
มีมติให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญฯ เรื่องโครงสร้างเงินเดือน สหภาพฯจึงขอเรียนเชิญสมาชิกและเพื่อนพนักงาน
เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องส่ง 1

 
วันที่ : 2014-05-12
***************
หนังสือถึง ผอ.ใหญ่ ประธานกิจการสัมพันธ์ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ พนักงา
กรณีการขึ้นเงินเดือนใหม่ยังไม่แล้วเสร็จและมีข้อวิตกกังวลของเพื่อนพนักงาน คณะกรรมการสหภาพฯจึงมีมติ ทำหนังสือย้ำเตือนและสอบถามประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติจากการประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2557 ให้ นายประเจิด นุ่นจุ้ย และ น.ส. ชวิดา วาทินชัย เป็นผู้ประสานงาน หากเพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัย ร้องเรียน สามารถสอบถามได้โดยตรงที่คณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน

 
วันที่ : 2014-04-21
***************
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อสมท เปิดออดิทอเรียมถึง 2 ทุ่ม ขอบคุณจากใจ...จับมือไว้แล
ผ่านไปแล้วกับการรวมพลังครั้งพิเศษที่ประชาคม MCOT ร่วมกับสหภาพแรงงาน โดยในวันนั้นได้ข้อสรุปหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับองค์กร โดยเฉพาะในยุคที่การแข่งขันเข้มข้น สรุปสาระสำคัญให้พี่น้อง อสมท ทราบข้อตกลงจากประชาคมและสหภาพแรงงานของเราอีกครั้ง ดังนี้
1. ในการเดินทางไปต่างประเทศให้มีการเปิดเผยรายชื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ก่อนเดินทางและเมื่อกลับมาแล้วให้มีการเสนอรายงานผลการเดินทาง หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทาง ซึ่งจะสามารถนำมาใช้กับองค์กร โดยถ้าพนักงานที่สามารถนำความรู้ คิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
2. ได้รับการยืนยันจากฝ่ายบริหารว่าภายใน 24 เม.ย. 57 จะได้ข้อสรุป logo ของสถานีใหม่ โดยก่อนหน้าที่จะมีผลสรุปจะเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับทราบ และแสดงความเห็นเพื่อจะได้ร่วมสื่อสารกับสังคมภายนอกในทิศทางเดียวกัน
3. ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2557 ฝ่ายบริหารรับปากจะมีการแถลงเปิดตัวช่องดิจิตอลและผังรายการใหม่
4. ประเด็นร้อน กรณีโครงข่ายหรือ BNO ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารที่รับผิดชอบ นำโดย รองฯ สำนักโทรทัศน์ คุณกมลาสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจที่หัวข้อดังกล่าวถูกหยิบยก ขึ้นถามในการประชุม เพราะหากไม่ถามก็จะชี้แจงตนเอง ว่า ทุกขั้น ได้ทำอย่างโปร่งใส ส่วนตัวดีใจที่ได้มานั่งเป็นประธานกรรมการชุดดังกล่าวด้วย” โดยปฏิเสธข่าวความไม่โปร่งใสว่า เกิดจากผู้ประมูลรายอื่นที่เสียประโยชน์และ ไม่วิตกกรณีข่าวจะเกิดการฟ้องร้อง ซึ่งเมื่อเพื่อนพนักงานได้ฟัง การชี้แจง ได้ยืนยันกลับไปว่า “หากท่านรองฯและคณะมั่นใจก็ให้เร่งดำเนินการลงนามในสัญญาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการโครงข่ายแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว”
จากนี้ไปจึงขอให้เพื่อนชาวประชาคม MCOT ติดตามความคืบหน้าโครงข่าย อสมท ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าดำเนินการโดยบริสุทธิ์และโปร่งใส

“เข้าใจตรงกันนะ”

 
วันที่ : 2014-04-21
***************
แถลงการณ์ กรณี อสมท. จะทำสัญญาถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกับบริษัท CTH

ตามที่ปรากฏเป็นรายงานข่าวอ้างถึงการพบปะระหว่างรักษาการกรรมการสหภาพแรงงานบมจ. อสมท. กับนายสุธรรม แสงประทุม ประธานกรรมการบมจ.อสมท. รวมถึงนายจักรพันธุ์ ยมจินดา รองประธานกรรมการบมจ.อสมทนั้น สหภาพฯขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การพบปะดังกล่าว ได้รับการแจ้งว่า เป็นการพบปะในฐานะนายสุธรรมเข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรณีสัญญาการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นหัวข้อหนึ่งเท่านั้น โดยในการหารือสหภาพฯ ได้แจ้งให้นายสุธรรมทราบถึงข้อห่วงใยของเพื่อนพนักงาน ว่า มีความกังวลเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและได้นำเข้าเป็นประเด็นในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยข้อสังเกตและความกังวลของสหภาพฯ มีดังนี้....

1. ตามสัญญาที่ CTH ทำกับเจ้าของลิขสิทธิ์ สหภาพฯทราบว่า มีข้อกำหนดที่จะต้องมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี นอกเหนือจากโทรทัศน์ดาวเทียม และก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ก่อนที่จะเจรจากับอสมท CTH ได้เจรจากับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นมาก่อน แต่ได้รับการปฏิเสธ เพราะราคาลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นสหภาพฯ ตั้งข้อสังเกต เหตุใด อสมท. จึงต้องรับมาถ่ายทอดสดและไม่มีการต่อรองราคาลงมาอีก

2. สัญญาที่ อสมท. จะทำกับ CTH ครอบคลุมระยะเวลาถึง 3 ปี แต่ในขณะนี้จากการยืนยันของฝ่ายบริหาร ว่า การขายโฆษณาเพิ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย และจะมีกำไรในปีแรกเท่านั้น แต่สำหรับในอีก 2 ปีจากนี้ ยังไม่มีรูปธรรมใดๆ ยืนยันว่า อสมท จะมีรายได้และกำไรได้เท่าหรือใกล้เคียงกับปีแรก

3. เม็ดเงินที่หน่วยงาน หรือบริษัทเอกชน จะนำมาสนับสนุน อสมทกับกิจกรรมถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นเม็ดเงินก้อนใหม่จริงหรือไม่ หรือเป็นการโยกเม็ดเงินจากเดิมที่หน่วยงานหรือ บริษัทต่างๆ จะนำมาสนับสนุนกิจกรรมอื่นของ อสมทอยู่แล้ว

ทั้งนี้ในการพบกับนายสุธรรมและนายจักรพันธุ์ สหภาพฯ ได้ย้ำอีกครั้งถึงข้อห่วงใยหลักใน 3 ประเด็น ซึ่งได้รับการยืนยันจากทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่า พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย หากจะเกิดขึ้นและยอมรับขณะนี้การขายโฆษณาครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในปีแรกของการทำสัญญา แต่ยังไม่ครอบคลุมตลอดสัญญา คือ 3 ปี

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสื่อมวลชน สหภาพฯ จึงขอย้ำว่า หากไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ว่า อสมท. จะได้กำไรตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ทำสัญญากับ CTH ก็ควรต้องชะลอออกไป เพราะแม้จะมีการประกาศพร้อมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลและไม่มีหลักประกันใด ๆ ขณะที่การทำสัญญาที่จะเกิดขึ้นถือเป็นความผูกพันของอนาคตองค์กร คือ อสมทและพนักงานที่มีโอกาสได้รับผลกระทบตามมา ดังนั้นการตัดสินใจในเรื่องนี้ ควรจะให้พนักงาน อสมท มีส่วนรับรู้รายละเอียดและมีส่วนแสดงความเห็นและเรียกร้องให้คณะกรรมการบมจ.อสมท พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบและมีความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นนั่นหมายถึงความเสียหายขององค์กรของรัฐ ผู้ถือหุ้น ประชาชนและประเทศชาติ

จาก รักษาการคณะกรรมการสหภาพ บมจ.อสมท

 
วันที่ : 2013-06-24
***************
ฝากมาให้อ่าน..หนังสือตอบโต้จากประธานบอร์ด
สืบเนื่องจากกรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการ บมจ.อสมท(บอร์ด) และกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ อสมท อย่างหนัก จากการที่ต่างผ่ายมี......

คลิ๊กไฟล์แนบ เพื่ออ่านต่อ...

File
 
วันที่ : 2011-11-28
***************


รายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 14/2555
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารที่ทำการ
File
วันที่ : 2012-05-28

รายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 13/2555
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารที่ทำการ
File
วันที่ : 2012-04-16

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 12/2555
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารที่ทำการ
File
วันที่ : 2012-01-10

รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 11/2555 File
วันที่ : 2011-11-22

รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 10/2555 File
วันที่ : 2011-10-23

รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 9/2555 File
วันที่ : 2011-09-20


ตอบล่าสุด
-201011 2012-11-14 15:58:17
-201022 2011-10-21 16:07:22
-201022 2011-10-21 16:04:22

:: ทะเบียนสมาชิกสหภาพ


:: download ใบสมัคร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 

 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556...
ความคิดเห็น(0) : 2013-09-09

 ขอบคุณทุกทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ขอบคุณทุกคนที่รวมพลังเดินทางด้วยกันและขอบคุณคนที่ติดภารกิจแต่มีสปิร...
ความคิดเห็น(0) : 2013-08-27

 ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ชั้น 2 อาคาร...
ความคิดเห็น(0) : 2012-12-26

 ประชุม asia pacific-uni apro joint regional seminar ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2555 ณ กรุงกัวลาลัม...
ความคิดเห็น(0) : 2012-09-27

  สหภาพฯขอขอบคุณทุกคน ทุกฝ่าย ทุกองค์กรที่มีส่วนสนับสนุน กิจกรรมมอบทุนการศึกานักเรียนยากจนครั้งที่ 12 ...
ความคิดเห็น(1) : 2012-05-25

 ตัวแทนสหภาพฯ บมจ.อสมท เข้าร่วมการอบรมกฏหมายแรงงาน และบทบาทกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วันที่ 30 กั...

ความคิดเห็น(0) : 2011-10-05

 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท พบนายกฯ เมื่อ 22 ก.พ.2554 เพื่อร้องเรียนปัญหาการบริหารงานภายใน อสม...
ความคิดเห็น(0) : 2011-02-22

 สหภาพฯอสมทได้จัดกิจกรรมพบปะกับเพื่อนพนักงานเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของสหภาพฯและรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ...
ความคิดเห็น(0) : 2011-01-01

MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED LABOUR UNION.
63/1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
update:23/May/2014