Username :
Password :

 หนังสือขอให้ตรวจสอบ การเลือกตั้งคณะกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
คลิ๊กดู หนังสือ 1/3
คลิ๊กดู หนังสือ 2/3
คลิ๊กดู หนังสือ 3/3
ใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียนกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ชั้น 2 อาคารห้องพยาบาล)
 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ชั้น 2 อาคารห้องพยาบาล

  อุ้ม !! กันตลอด เมื่อเกิดความเสียหาย สมควรให้ อสมท รับผิดชอบหรือ???
ตามที่ปรากฏกรณีบอร์ด อสมท มีมติเลิกจ้าง นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท โดยให้เหตุผลว่า บริหารไม่มีประสิทธิภาพ และหากทิ้งไว้ จะเกิดความเสียหายกับ อสมท แต่ไม่มีการชี้แจงกับข้อกล่าวหาอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ ในกรณีมีการตั้งกรรมการสอบการปฏิบัติหน้าที่ และ จากนี้ไป จะมีการดำเนินการตามกฎหมายด้วยการเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยกว่า 2 ล้านบาท นั้น ครั้ง ...


  ตามที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินเดือนจากระบบขั้นมาใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ในปีนี้นั้นยังคงมีการดำเนินการในหลายขั้นตอนที่การดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้นจากข้อตกลงในการเจราจาระหว่างสหภาพฯและฝ่ายบริหารซึ...
วันที่ : 2014-07-04 ความคิดเห็น(0) อ่านต่อ...
 สวัสดีเดือนปีใหม่ไทยมายังสมาชิกและเพื่อนๆอสมททุกท่าน ขออวยพรให้สงกรานต์ปีนี้มีแต่ความสุขความเจริญกันถ้วนหน้า หลังจากจะได้หยุดยาวกันอย่างจุใจในเดือนเมษายนนี้แล้ว ก็ขอให้เปิดใจกว้าง ละวางความขัดแย้ง ...
วันที่ : 2013-04-09 ความคิดเห็น(0) อ่านต่อ...
 โอกาสการทำงานส่วนรวมที่สูญเสีย..ใครจะเสนอตัวรับผิดชอบ???

ผ่านมาแล้ว 2 เดือนกับการเลือกตั้งกรรมการสหภาพชุดใหม่ แต่ถึงขณะนี้สหภาพชุดเก่า ก็ยังไม่สามารถส่งไม้ต่อให้สหภาพชุดใหม่ได้ อันเนื่องมาจากการ...
วันที่ : 2013-01-15 ความคิดเห็น(0) อ่านต่อ...
 หลังจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ชุดที่ 8 ผลปรากฎว่า มีผู้ได้รับเลือกตั้ง ตามข้อบังคับ 15 คน ดังนี้
...
วันที่ : 2012-12-13 ความคิดเห็น(0) อ่านต่อ...
  คงทราบข่าวกันถ้วนหน้าแล้วกับเรื่องเงินรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่จะได้เงินประจำปี 55 คนละ 40,000 บาท และ ลูกจ้างรายวัน คนละ 8,500 บาท แม้ตัวเลขจะล...
วันที่ : 2012-08-20 ความคิดเห็น(2) อ่านต่อ...
*************ดูทั้งหมด*************ตอบล่าสุด
-201011 2012-11-14 15:58:17
-201022 2011-10-21 16:07:22
-201022 2011-10-21 16:04:22
ข่าวสารประชาสัมพันธ์... 
ประกาศรับสมัครกรรมการสหภาพฯแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ท่าน
ประกาศ
กำหนดจัดการเลือกตั้ง
กรรมการสหภาพแรงงานฯ บมจ.อสมท แทนตำแหน่งที่ว่าง

เนื่องจากมีกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท 2 ท่าน พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท สหภาพฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงดังนี้

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสหภาพฯ วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง วันที่ 2 มิถุนายน 2557
จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า (สำหรับสมาชิกส่วนภูมิภาค)
วันที่ 2-17 มิถุนายน 2557 จัดการเลือกตั้งกรรมการสหภาพแรงงานฯ
วันที่ 18 มิถุนายน 2557

ทั้งนี้สมาชิกสหภาพฯ ประเภทสามัญที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ โปรดยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรแสดงตนการเป็นพนักงาน บมจ.อสมท ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานฯ ชั้น 11 อาคารเอนกประสงค์ หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงสหภาพแรงงานฯ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2557

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
16 พฤษภาคม 2557

 
วันที่ : 2014-05-15
***************

เชิญประชุมใหญ่สามัญฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการสหภาพฯ
มีมติให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญฯ เรื่องโครงสร้างเงินเดือน สหภาพฯจึงขอเรียนเชิญสมาชิกและเพื่อนพนักงาน
เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องส่ง 1

 
วันที่ : 2014-05-12
***************

หนังสือถึง ผอ.ใหญ่ ประธานกิจการสัมพันธ์ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ พนักงา
กรณีการขึ้นเงินเดือนใหม่ยังไม่แล้วเสร็จและมีข้อวิตกกังวลของเพื่อนพนักงาน คณะกรรมการสหภาพฯจึงมีมติ ทำหนังสือย้ำเตือนและสอบถามประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติจากการประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2557 ให้ นายประเจิด นุ่นจุ้ย และ น.ส. ชวิดา วาทินชัย เป็นผู้ประสานงาน หากเพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัย ร้องเรียน สามารถสอบถามได้โดยตรงที่คณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน

 
วันที่ : 2014-04-21
***************

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/ 2557 วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ณห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 1 File
วันที่ : 2014-10-28

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2557 (26 ส.ค. 57)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2557
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 1
File
วันที่ : 2014-10-01

รายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 14/2555
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารที่ทำการ
File
วันที่ : 2012-05-28

รายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 13/2555
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารที่ทำการ
File
วันที่ : 2012-04-16

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 12/2555
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารที่ทำการ
File
วันที่ : 2012-01-10

รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ครั้งที่ 11/2555 File
วันที่ : 2011-11-22


:: ทะเบียนสมาชิกสหภาพ


:: download ใบสมัคร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 

 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556...
ความคิดเห็น(0) : 2013-09-09

 ขอบคุณทุกทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ขอบคุณทุกคนที่รวมพลังเดินทางด้วยกันและขอบคุณคนที่ติดภารกิจแต่มีสปิร...
ความคิดเห็น(0) : 2013-08-27

 ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ชั้น 2 อาคาร...
ความคิดเห็น(0) : 2012-12-26

 ประชุม asia pacific-uni apro joint regional seminar ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2555 ณ กรุงกัวลาลัม...
ความคิดเห็น(0) : 2012-09-27

  สหภาพฯขอขอบคุณทุกคน ทุกฝ่าย ทุกองค์กรที่มีส่วนสนับสนุน กิจกรรมมอบทุนการศึกานักเรียนยากจนครั้งที่ 12 ...
ความคิดเห็น(1) : 2012-05-25

 ตัวแทนสหภาพฯ บมจ.อสมท เข้าร่วมการอบรมกฏหมายแรงงาน และบทบาทกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
วันที่ 30 กั...

ความคิดเห็น(0) : 2011-10-05

 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท พบนายกฯ เมื่อ 22 ก.พ.2554 เพื่อร้องเรียนปัญหาการบริหารงานภายใน อสม...
ความคิดเห็น(0) : 2011-02-22

 สหภาพฯอสมทได้จัดกิจกรรมพบปะกับเพื่อนพนักงานเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของสหภาพฯและรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ...
ความคิดเห็น(0) : 2011-01-01

MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED LABOUR UNION.
63/1 ถนนพระราม 9 แขวงหัวยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
update:23/May/2014